5/20/11

Pri la traduko de angla romano...

Ho, kia aventuro: traduki romanon el fremda lingvo en alian fremdan lingvon!

Almenaŭ unu el tiuj fremdaj lingvoj estas la internacia...

La romano havas tre maloftajn vortojn, kaj la verkistino bele priskribas lokojn, domojn, rolulojn de la rakonto,... sed tiuj priskriboj ofte havas kompleksajn vortordojn aŭ vortojn, kiuj havas tre specifan signifon.

La problemo ne estas nur trovi kion la angla vorto signifas (normale, tio ne estas problemo), sed trovi kiun esperantan vorton estas la plej taŭga por la traduko.

Ankaŭ, pere de tiu tradukado mi observis, ke tre longaj alineoj, formataj de pluraj subfrazoj, estas tro oftaj en belartaj prozaj tekstoj, kaj ankaŭ, ke ili estas tre malfacile tradukeblaj en pli logikajn kaj simplajn strukturojn en Esperanto.

Havante kelkajn alineojn jam tradukitajn, mi relegis tiun tekston (kiu jam ne multe plaĉis al mi)  kaj simpligis ĝin per reordigo kaj ŝanĝo de pluraj vortoj. Tio estis laciga tasko, kaj post iom da tempo mi pensis: mi multe laboris, mi estas jam laca, tiu traduko ja pliboniĝis, sed mi havas la saman nombron de alineoj tradukitaj! *

Kvankam tradukado ne estas facila afero (certe mi neniam pensis, ke ĝi estas kaj mi pli respektas la tradukistojn nun), tamen mi ankoraŭ pensas ke tiu tasko estos tre bona por mi kaj por mia praktikado de la internacia lingvo. Per serĉado de vortoj mi kreskigas mian vortoprovizon kaj multe lernas pri similaj vortoj kaj iliaj subtilaj diferencoj.

Mi daŭrigos mian tradukadon/praktikadon/lernadon kaj mi esperas, ke la rezulto estu bona.

Ĝis la!

Daniel

* Poste mi aldonis alineon (Jes! - unu), do la traduko pliboniĝis kaj ankaŭ iom kreskiĝis.

No comments: